Armako logotip Armsteel logotip

OBRAĐENA ARMATURA

Obrađenu armaturu izrađujemo prema nacrtima od rebrastog betonskog čelika u rasponu prečnika od Ø5 mm do Ø 32 mm.

 U mogućnosti smo da ponudimo sve vrste obrade, od jednostavne, preko srednje složene, sve do složene obrade, tačnije, proizvodnju bilo kakvog oblika uzengije, ravne šipke i masivnog oblika, savijenog na obe strane.

Po završetku obrade u proizvodnji, armatura se označava i pakuje tako da se osigura identifikacija i zaštita proizvoda kako bi neoštećena stigla do krajnjeg odredišta kupca.